TJ Sokol Popůvky
TJ SOKOLPopůvky

V sekci " Pro veřejnost" postupně přidáváme nové info o kroužcích od 09/2022

Přijaté dotace z rozpočtu Obce Popůvky

TJ Sokol Popůvky, z.s. se v co největší míře otevírá veřejnosti.

 • V rámci možností pomáhá TJ obci s údržbou dětského hřiše ve sportovním areálu.
 • S vyjímkou čerstvě vertikutovaného, hnojeného a chemicky ošetřeného hřiště zajišťuje jeho stálou přístupnost veřejnosti.
 • Od roku 2017 TJ zpřístupnila zrenovovaný nohejbalový a tenisové kurty veřejnosti.
 • TJ spolupracuje na pořádání akcí konaných na hřišti, např. dětský den, vánoční jarmark, sportovní odpoledne, apod.
 • TJ vytváří podmínky pro fungování sportovních kroužků a aktivit pro děti všech věkových kategorií.

Obec Popůvky vždy přispívala finančními prostředky na provozní i mimořádné investiční náklady TJ Sokol Popůvky, dlouhodobě pronajímá sportovní areál TJ za symbolickou cenu.

Za všechna tato léta uvolňování veřejných prostředků na sportovní aktivity v naší obci děkujeme všem zastupitelům, potažmo všem občanům obce Popůvky za podporu a spolupráci.

Podrobnější seznámení s aktivitami TJ 2018 a využíváním dotací najdete ve Zpravodaji obce Popůvky - str. 8-12. Ke stažení zde (898.73 kB).

Výše poskytnutých dotací z rozpočtu obce Popůvky v jednotlivých letech:

 • 2023 – 3.000.000,- Kč
 • 2022 – 3.000.000,- Kč
 • 2021 – 2.400.000,- Kč + na bezpečností branky 100.000,- Kč
 • 2020 – 2.500.000,- Kč
 • 2019 - 2.400.000,- Kč + na bezpečností branky 100.000,- Kč
 • 2018 – 1.550.000,- Kč
 • 2017 – 500.000,- Kč
 • 2016 – 300.000,- Kč
 • 2015 – 140.000,- Kč + na kanalizační přípojku 97.759,81 Kč
 • 2014 – 70.000,- Kč
 • 2013 – 50.000,- Kč
 • 2012 – 50.000,- Kč
 • 2011 – 50.000,- Kč
 • 2010 – 50.000,- Kč
 • 2009 – 60.000,- Kč
 • 2008 – 40.000,- Kč
 • 2007 – 40.000,- Kč
 • 2006 – 35.000,- Kč

 Srovnání sportovních aktivit 2009/2018:dotace

Na TJ Sokol Popůvky, z.s. se nevztahuje zákonná povinnost vytvářet Výroční zprávy, které jsou detailním rozborem hospodaření spolku. Z důvodu transparentnějšího a přehlednějšího prokázání využití přijatých dotací nejen Finančnímu výboru obce (hlavnímu kontrolnímu orgánu), ale i celému zastupitelstvu, budeme od roku 2018 Výroční zprávy předkládat.

TJ Sokol Popůvky, z.s. nemá žádné závazky ani pohledávky po splatnosti, žádné krátkodobé ani dlouhodobé půjčky. Na činnost spolek dostává provozní dotaci, která podléhá veřejnoprávní kontrole ze strany poskytovatele. O poskytnutí dotace rozhoduje zastupitelstvo obce, schválená smlouva je zveřejněna na Úřední desce. Každá poskytnutá dotace podléhá detailní kontrole. Z Protokolů o výsledcích veřejnoprávních kontrol dosavadních využitých dotací můžeme citovat:

"Předložené doklady jsou v souladu se zákonem o účetnictví a mají všechny náležitosti účetních dokladů (§ 11 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Nebyly shledány žádné nedostatky. Nebylo uloženo žádné nápravné opatření. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a použití dotace bylo v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace."

Spolek

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Ivan