TJ Sokol Popůvky
TJ SOKOLPopůvky

V sekci " Pro veřejnost" postupně přidáváme nové info o kroužcích od 09/2022

Oddíl: tenis

INFO aktualizoval :   Popelka, prosinec 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavba tenisových kurtů v Popůvkách a vznik TO :

Dvojice kamarádů Švestka - Popelka, si pořídila na jaře r.1985 u Švestků na dvoře prostor k hraní  hry, zvané tenis. Rozměry hřiště byly samozřejmě nedostatečné, to však nikomu nebylo na překážku.  Zajímavé bylo, že před r.1985 oba hráči tenis pravidelně nehrávali.

Jednoho dne se ke Švestkům přišel podívat Jirka Doležal a po krátkém sledování naší hry poprvé vyslovil myšlenku, vybudovat skutečné kurty v Popůvkách, v místě bývalého kluziště. Zde se kdysi hrával hokej, avšak v té době bylo kluziště dlouhodobě nevyužité a bylo zarostlé plevelem.

Myšlenka vybudování nových kurtů dostala jasnější obrysy, když se o této možnosti dozvěděl hráč stolního tenisu Ureš, který v minulosti jako jeden z mála tenis hrával aktivně. Urešovi byli k dispozici zejména  Popelka, Švestka, Doležal, Hykš, Blaha, Přivřel, Zadák, Pelánek, Trnka, Rejda a Tůma. Pomocníků bylo samozřejmě více, omlouváme se těm, na které jsme zapomněli.

Oficiální rozhodnutí k výstavbě kurtů však muselo vzejít od výboru TJ Sokol. A tak  v létě r.1985 na schůzi oddílu stolního tenisu bylo za přítomnosti vedení TJ Sokol rozhodnuto o výstavbě kurtů v Popůvkách. Jak je patrné z předchozích řádků, základ sportovců, kteří zahájili budování kurtů, byl zejména z řad členů oddílu stolního tenisu. Časem se přidávali členové ostatních oddílů TJ i občané     a děti, kteří v TJ Sokol nebyli doposud registrovaní.   Kurty byly dokončeny v červnu 1988

**********************************************************************************************

Slavnostní otevření kurtů  -  dne 10.června 1988 

(Zahajovací proslov při otevření)

Vážení přátelé !   Dovolte, abych zahájil dnešní malou oslavu slavnostního otevření kurtů v Popůvkách.  Vítáme všechny sportovce a příznivce tenisu v Popůvkách. Vítáme také představitele vedení Sokola Popůvky - předsedy p.Dolíhala a hospodáře p.Plaisnera, dále místostarosty MNV  Petra Dolíhala a vedou- cího tajemníka  OV ČSTV Brno-venkov p.Kamenského.

Program dnešního odpoledne je následující :

  1. Zahájení
  2. Zpráva tenisového oddílu o průběhu budování kurtů
  3. Projev předsedy TJ a hospodáře TJ
  4. Projev místostarosty MNV
  5. Projev zástupce OV ČSTV
  6. Ohodnocení členů TO
  7. Slavnostní přestřižení pásky a otevření kurtů
  8. Pohoštění hostů, členů TO a příznivců TO -  volná zábava

Zpráva předsedy TO

Vážení hosté, sportovci ! Dovolte, abych Vás přivítal a v krátkosti Vás seznámil s historií oddílu tenisu v Popůvkách.   V létě r.1985 na schůzi oddílu stolního tenisu bylo za přítomnosti vedení TJ Sokol rozhodnuto o výstavbě kurtů v Popůvkách. Základ sportovců ochotných budovat kurty byl zejména z řad členů oddílu stolního tenisu. Posléze se však přidávali členové ostatních oddílů TJ i občané a děti, kteří v TJ Sokol nebyli doposud registrovaní. 

Během podzimu r.1985 a v průběhu r.1986 a 1987 se na plochu bývalého kluziště začala jako podklad navážet silná vrstva kamenů - makadanu. Na tuto odvodňovací vrstvu se pokládala vrstva přesívané škváry, smíchané v poměru 10 : 1 s cementem.

Současně s uvedenými pracemi bylo budováno oplocení kurtů, rozvod vody a provizorní přístřešek pro antuku a nářadí. Pokračovaly také další práce v nově budovaném areálu. První kurt byl zprovozněn na jaře 1987, v polovině r.1987 začal tenistům sloužit i druhý kurt. Letos (r.1988) se nám podařilo dokončit i poslední kurt č.3. Kurty jsou vybudovány tak, že po odstranění dělícího pletiva, které je přišroubova-né na patky, je možné v zimních měsících  na celé ploše zprovoznit kluziště pro hokej i bruslení.

V současné době tenisté pracují na výstavbě nového sociálního zařízení a na nátěru oplocení. Na budování kurtů i ostatních akcích odpracovali tenisté k dnešnímu dni  3.500 brigádnických hodin.       Za tyto výsledky patří dík jak tenistům, kteří se prací účastnili, tak také výboru TJ Sokol Popůvky,     který naše plány podporoval  a z velké části financoval.

Tenisový oddíl (TO) byl oficiálně ustanoven na jaře r.1988 . Byl zvolen výbor oddílu, který zahájil práci výboru ve složení :

Karel Zadák st.             :  předseda oddílu

Petr Blaha st.               :  místopředseda oddílu

Jaroslav Popelka       :  jednatel

Jan Ureš                        :  člen výboru a prozatímní správce kurtů

Bohuslav Trnka          :  pokladník

----------------------------------------------

V Popůvkách dne 10. června 1988                                        Zprávu vypracoval : Zadák, Popelka

**************************************************************************************************

                                                Činnost oddílu v prvních sezonách. 

Zajímavé bylo, že první 4 sezony byl TO schopen vždy na podzim uspořádat turnaj                  "O přeborníka Popůvek".  Zajímavé také bylo a je, že od r.1992 do dnešního dne (červen 2023) se již žádný další přebor nebo turnaj jednotlivců neuskutečnil.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky turnajů "O přebor Popůvek" - období 1988 - 1991 :

I.ročník turnaje se konal v září r.1988. Historicky prvním vítězem turnaje se stal Jaroslav Popelka, který ve finále porazil Aloise Švestku. Na 3.místě skončil Jan Ureš a na 4.místě Petr Blaha ml.

                    I.ročník turnaje - září 1988

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.ročník turnaje se konal ve dnech 6. - 8.10.1989. Za účasti 20 hráčů vyhrál turnaj opět Jaroslav Popelka, který porazil ve finále Jaroslava Krásenského z Bosonoh   6 : 2, 6 : 1.  V boji o 3.místo porazil Jan Ureš dalšího hráče z Bosonoh,  Pavla Červeného.  Ureš vyhrál po setech  6 : 4, 6 : 2. 

                           FOTO                 Výsledky (Pavouk)

                    II.ročník turnaje - říjení 1989        II.ročník turnaje - říjen 1989 - Výsledky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.ročník turnaje     jsme uspořádali v říjnu 1990. Popelka tentokrát skončil ve čtvrtfinále - odstoupil ze zdravotních důvodů. Turnaj vyhrál hráč Jaroslav Krásenský z Bosonoh, který ve finále porazil Karla Raaba. Na 3. místě skončil Pavel Zeman, který porazil Pavla Červeného. Ceny předává Popelka a Karel Zadák ml.

                     III.ročník turnaje - podzim 1990

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.ročník turnaje konaný v září 1991 vyhrál opět Jaroslav Popelka. Ve finále porazil Aloise Švestku. Na 3.místě skončil Miloš Peška, který se stal v průběhu 90.let  nejlepším hráčem Popůvek. Dovolím si tvrdit, že do dnešního dne (2023) lepší hráč na dvorcích v Popůvkách nikdy nehrál.

                             IV.ročník turnaje - podzim 1991

**************************************************************************************************

                                                                     Další informace :

*    V průběhu 90.let a po r.2000 byli naši hráči přihlášeni do soutěží Brno-město. Soutěže jsme se střídavými úspěchy odehráli. V zápasech nastupovali zejména hráči :  Pavel Zeman, Radek Polák, Miloš Peška, Jara Kožehuba a další.

*    V období po r.2010 jsme hráli tenis pouze rekreačně.

*    Změna nastala v r.2023. Náš oddíl se přihlásil do soutěží pro starší hráče,  Liga 60 +.  O této aktivitě TO  informuje v říjnu 2023 současný předseda TO - Pavel Zeman (viz. zpráva níže).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mužstvo TJ Sokol Popůvky se jako nováček v letošním roce zúčastnilo brněnské veteránské soutěže Liga 60 +. Hned v prvním roce své účasti se umístilo na skvělém třetím místě.

Soutěž vyhrálo družstvo z Bosonoh, na 2.místě skončil Starý Lískovec. Za námi skončila např. družstva:   Bystrc, Mosilana, Kometa Brno, Slatina, Kohoutovice.

Poděkování patří všem hráčům, kteří tento úspěch vybojovali a vzorně tak reprezentovali obec Popůvky a TO. Za naše družstvo v soutěži nastupovali : Jirka Čermák, Radek Polák a Pavel Zeman.

Naším cílem na příští roky je druhé místo a v dalších sezonách věříme, že se dočkáme také vítězství v celé soutěži.  

**********************************************************************************************

                                      Informace z let minulých  (sezona 2011, 2012)  :

Sezóna 2011

Družstvo TJ Sokol Popůvky hrálo v Jihomoravské krajské soutěži, skupina IV. třída BA, kde se soutěže zúčastnilo 7 družstev. V této skupině jsme obsadili celkově 5. místo s 8 získanými body.

Dokázali jsme porazit Sokol Čebín B 7:2 a Sokol Chudčice B 8:1. Dva zápasy jsme prohráli těsně 4:5. Lze proto konstatovat, že jsme patřili k vyrovnanému středu tabulky. Soutěž vyhrálo suverénně družstvo CEMO Mokrá, které v minulém ročníku hrálo vyšší soutěž a sestoupilo do naší skupiny. CEMO prošlo soutěží bez porážky.

Soutěž tentokráte  proběhla  v termínu květen až červen.  Nehrálo se již na podzim, jako tomu bylo v předchozích letech. Nejúspěšnějším mužem byl opět Miloš Peška, v ženách měla nejlepší výsledky tak jako v jiných sezonách, Helena Macková.

Zpracoval :   Pavel Zeman    ( červenec 2011 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2012

V sezóně 2012 družstvo tenistů reprezentovalo Popůvky v soutěži Českého tenisového svazu, Jihomoravské divizi, v základní třídě IV.CA.

Družstvo hrálo v tomto složení :   Pavel Zeman – kapitán,    Radek Polák – zástupce kapitána

Dále hráli následující hráči a hráčky :   Jaromír Kožehuba, Jan Ureš ml., David Vavříček, Helena Macková, Renata Machovcová, Jana Čermáková, Michaela Buchbergerová.

Všichni hráči a hráčky se zapojili do utkání v průběhu celé soutěže, kde se postupně všichni vystřídali a doplňovali. Za pozitivum letošní sezóny lze považovat skutečnost, že se podařilo hrát ve všech utkáních v plném počtu hráčů družstva, což v minulosti tak časté nebývalo.

V letošním roce jsme poprvé po dvaceti letech hráli bez největší dosavadní opory a nejúspěšnějšího hráče Popůvek, Miloše Pešky, který s aktivním tenisem i přes mladistvý věk a vzhled skončil.

V soutěži se družstvo utkalo s těmito soupeři :   TK Bosonohy B,  Chrlice B,  Starý Lískovec A,  Starý Lískovec B,  Kometa B,  Kohoutovice B

I přes velké nasazení a bojovný přístup se nám letos nepodařilo vyhrát žádné soutěžní utkání, takže družstvo skončilo na sedmém místě. Vyrovnaný byl pouze poslední zápas s Lískovcem B, kdy  za stavu 4:4 rozhodoval jeden jediný míč v tie-breaku ve třetím setu, který bohužel uhrál soupeř. Hlavní příčinou byla skutečnost, že soupeři byli tentokráte lepší.

Dle názoru kapitána Pavla Zemana, který se od začátku účasti Popůvek v soutěžích ČTS  zúčastnil všech dosavadních ročníků od roku 1991, byla letos úroveň IV. třídy zatím nejvyšší, což by nás mělo motivovat ještě k většímu úsilí v příštím soutěžním roce 2013 !!!

Zpracoval :   Pavel Zeman    ( 25.červenec 2012 )

**********************************************************************************************

                                                                Informace z posledního období :

Jan  UREŠ :   * 14.12.1953  -  + 2.12.2023

Po delší nemoci zemřel v sobotu  2.12.2023  Jan Ureš st.  14.12.1953 by se dožil 70-ti roků.

Byl členem Sokola Popůvky.  Po vybudování tenisových kurtů hrával tenis. Za oddíl stol. tenisu hrával závodně také stolní tenis.

************************************************************************************************

Spolek

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Ivan